Hilda Maria Morgan

Ända sedan jag var liten har jag haft ett stort intresse för berättelser och kommunikation – för det skrivna, lästa och talade ordet. När jag flyttade till Italien från Sverige för att utbilda mig i Konstpedagogik och konstkommunikation fördjupade jag mig i hur konst kan användas som ett kraftfullt verktyg för att väcka vår djupaste känslighet. Samtidigt växte min fascination för språk, särskilt för det italienska och svenska, och för översättningen från det ena till det andra.