Vårt innehåll utsätts för flera revisioner innan det publiceras, men vi förnekar inte att vi kan stöta på fel, stavfel, motstridiga data och uttalanden. Vi uppskattar oerhört mycket de bidrag som läsare kan ge för att identifiera dessa fel.

Vi har en kanal till vilken alla kan rapportera ett fel: skicka bara ett e-postmeddelande till m.renzi@psycode.it så kommer vårt team att utföra korrigeringar snabbt. Vi kanske inte svarar på varje enskilt e-postmeddelande som vi mottar, men rapporten kommer utan tvekan att tas om hand, och vi kommer att korrigera om vi upptäcker att det faktiskt finns ett fel.