I vår redaktion utför vi dagligen faktakontroller, det vill säga verifiering av nyheter och ämnen som behandlas, i syfte att verifiera giltigheten av det som skrivits.

Vårt arbete med faktagranskning utgår från utvärdering av källor: för att fånga upp nyheter och ämnen förlitar vi oss på tillförlitliga källor, med en viss auktoritet i ämnet och erkänd tillförlitlighet. Vi tar distans från alla de sajter som har som syfte att skapa tomma och värdelösa nyheter.

Jämförelsen mellan källor är en annan metod vi använder för att kontrollera sanningshalten i nyheterna och ämnena: det räcker inte med att en sajt säger något, vi vill vara säkra på att fakta delas och berättas av flera auktoritativa medier i samma termer, åtminstone de som borde vara objektiva och utan personlig åsikt.

Vi förlitar oss på ett av de mest kända oberoende externa verktygen för att utvärdera objekt utifrån tillförlitlighet, och vi är stolta över att kunna bekräfta att vi alltid har mottagit utmärkt feedback av deras utvärderingar.

Vi vill att våra läsare ska ha möjlighet att själva verifiera sanningshalten i det vi berättar i våra artiklar, varför länkar till studier, utredningar eller instanser ofta ingår i artiklarna, vilket hjälper läsaren att rekonstruera det vi har baserat texten i artiklarna på.

Allt detta betyder inte att vi aldrig har fel: Fact checking är en praktisk aktivitet och inte utan felmarginal. För att uppfylla vårt mål att tillhandahålla sann och korrekt information är de bidrag som läsarna själva kan ge värdefullt: om det finns ett fel i vårt innehåll, vare sig det är ett stavfel eller felaktiga uppgifter, gör vi gärna nödvändiga korrigeringar vid rapportering. Av denna anledning har vi utarbetat en "korrigeringspolicy" som kort och gott låter alla rapportera ett fel genom att skicka ett mail till m.renzi@psycode.it .