Använd tvättmaskinen och spara vatten och el: alla knep för att lyckas

av Hilda Maria Morgan

17 Mars 2023

Använd tvättmaskinen och spara vatten och el: alla knep för att lyckas
Advertisement

Att spara på alla typer av kostnader och aspekter av det dagliga livet blir alltmer nödvändigt och oumbärligt. Från utgifter till vatten- och elförbrukning är sparande ett ständigt behov som vi försöker tillgodose genom att omsätta de mest olika typer av strategier i praktiken.

Här har vi särskilt bestämt oss för att fokusera på de vatten- och elbesparingar som kan uppnås när du använder tvättmaskinen, genom att implementera en rad riktade åtgärder, som börjar med valet av det mest lämpliga programmet. Här nedan kommer några goda förslag för att göra det utan alltför många tvivel och problem.

Advertisement
Creativo

Creativo

  • Program och temperatur: besparingar på tvättmaskinskostnader börjar implementeras från de program och tvättcykler som valts. När det gäller den senaste generationens tvättmaskiner är det lämpligt att välja de så kallade ekologiska tvättprogrammen, som numera finns på alla maskiner och är mycket vanliga. Generellt sett är det alltid en god idé att börja tvätta på låga temperaturer, om inte smutsen verkligen är envis, eftersom det innebär en avsevärd besparing på både vatten och el. Nyligen genomförda undersökningar har visat att tvätt på 30° till och med tycks vara bäst när det gäller effektivitet, varaktighet och därav är följande förbrukning av el och vatten lägre.
  • Energiklass: en annan faktor att utvärdera gäller beslutet att köpa en tvättmaskin av hög energiklass (vanligtvis klass A eller A+). Det är såklart något att ta hänsyn till vid inköp, man köper ju som bekant inte en ny tvättmaskin varje dag. Det är dock en lösning som kan göra stor skillnad.
  • Tiden på dygnet: en strategi som inte alla använder men som kan ge betydande besparingar är att tvätta under de tider på dygnet som är mer fördelaktiga ur konsumtionssynpunkt. De som rekommenderas är vanligtvis kvälls- och nattimmarna, från måndag till fredag. Under helgdagar, å andra sidan, går vilken tid som helst bra.
  • Laddningen: det kan verka självklart, men att alltid starta tvättmaskinen när den är fult laddad är verkligen en god vana och det minskar antalet tvättar och följaktligen sparar man pengar. Naturligtvis måste du vara noga så att du inte belastar den för mycket, vilket riskerar att äventyra kvaliteten och effektiviteten av själva tvätten.
  • Underhåll: sist men inte minst är underhållet en avgörande faktor för att apparaten ska fungera korrekt och som konsekvens en ständig besparing. Att ta hand om tvättmaskinens skötsel och periodiska rengöring, särskilt när det gäller envisa kalkavlagringar, kan förhindra att den fungerar felaktigt, vilket oundvikligen påverkar förbrukningen.

Använder du dig redan rutinmässigt av dessa strategier?

Advertisement