Bli av med irriterande insekter för alltid genom att välkomna dessa 10 fåglar till din trädgård

av Titti Carlberg

31 Mars 2024

Bli av med irriterande insekter för alltid genom att välkomna dessa 10 fåglar till din trädgård
Advertisement

De som har en trädgård vet mycket väl hur irriterande insekter kan vara, inte bara för oss människor, utan också för våra värdefulla växter som de ibland orsakar omfattande skador på.

En effektiv naturlig metod, även användbar för miljön och trevlig att genomföra, består i att locka till sig några olika fåglar, som huvudsakligen livnär sig på fjärilar, larver och mångfotingar. På så sätt kan du skydda dina växter utan att tillgripa obehagliga kemiska insekticider, som i sin tur kan skada växterna.

Men hur lockar man dessa insektsrovdjur till trädgården?  Det är enkelt, allt du behöver göra är att förse dem med bekväma bon, i vilka de kan söka sin tillflykt och utsökt mat som de kan nära sig med, men kom ihåg att varje art har specifika behov.

Nedan har vi listat 10 fågelarter som hjälper dig att hålla dina växter säkra från parasitära insekter.

Advertisement

1. Europeisk stare

1. Europeisk stare

Pixabay

En slättfågel, den europeiska staren finns främst på platser där det inte finns berg och på sommaren häckar den i hål och springor i träd, medan den på vintern nöjer sig med olika skyddsplatser. Staren är en väldigt social fågel, som förökar sig, äter och migrerar i flockar. Den har en allätande diet som innehåller en stor mängd insekter, vilka den är förtjust i.

Advertisement

2. Sångtrast

2. Sångtrast

Pixabay

En fågel som är väldigt lik den stora trasten, men mindre i storlek, dessa sångfåglar bygger bon av kvistar som invändigt är fodrade med lera och ruttna träbitar, täckta med gräs och mossa. De livnär sig främst på sniglar, tusenfotingar och maskar.

Oriole

Oriole

Pixabay

Hanarna av denna art är gulsvarta till färgen medan honorna har mer kamouflerade gulgröna färger, med grå ränder på magen; båda har röda näbbar. De kan i allmänhet observeras i par och är väldigt förtjusta i inte bara insekter, utan också deras ägg och larver.

4. Blåmes

4. Blåmes

Pixabay

Den är lätt att känna igen tack vare de ljusa färgerna på fjäderdräkten, mesen är en girig insektsätare, speciellt när det finns koccidios, bladlöss och spindlar, såväl som små ryggradslösa varelser, som äntligen kommer lämna dina växter ifred. På vintern äter den gärna frön, frukt och bär.

5. Nötskrika

5. Nötskrika

Pixabay

Fåglar med ett robust utseende och omisskännlig fjäderdräkt som är vit, brun, svart och klarblå. Nötskrikan är en allätare som under häckningssäsongen övervägande äter insekter. Nötskrikan spelar till exempel en betydande roll som naturligt bekämpningsmedel, särskilt i tallskogar, där den håller processionärer på avstånd. Den kommer att göra mirakel i din trädgård.

Advertisement

6. Guldfink

6. Guldfink

Pixabay

En liten fågel som känns igen på grund av sin karaktäristiska röda fläck som sträcker sig från näbbens sidor till ögonen. Guldfinken är en granätande art, men under parningsperioden leder det ökade energibehovet till att den livnär sig på insekter och små ryggradslösa djur, även för att nära avkomman.

7. Nötväcka

7. Nötväcka

Pixabay

En annan övervägande insektsätande fågel på våren och sommaren, nötväckan är sörskilt förtjust i frön och nötter som den öppnar med näbben.

Advertisement

8. Svart flugsnappare

8. Svart flugsnappare

PxHere

Redan dess namn säger allt. den livnär sig på flygande insekter som myggor, flugor och getingar, men också på små krypande insekter och larver som den är särskilt förtjust i. Alltid bra att ha i trädgården.

9. Grå gök

9. Grå gök

Pixabay

Denna fågel finns främst på lantbruksgårdar, skogar och träsk, men den kommer inte att förakta din trädgård, särskilt om den kan hitta håriga larver  och gräshoppor att livnära sig på.

Advertisement

10. Gärdsmyg

10. Gärdsmyg

Pixabay

En liten fågel med en kraftfull, fängslande röst, gärdsmygen kommer att eliminera myror, larver och spindlar i din trädgård, vilket säkerställer en hälsosam och välmående skörd.

Är du redo med fågelkrubborna?

Advertisement