Matcha aromatiska växter: vilka sorter kan man odla i samma planteringskärl för en bättre skörd

av Titti Carlberg

23 April 2024

Matcha aromatiska växter, vilka sorter kan man plantera i samma planteringskärl
Advertisement

Växtsammansättning är en uråldrig praxis som används i grönsaksträdgårdar, men det fungerar också med aromatiska växter (och även prydnadsväxter). Det handlar om en odlingsteknik som går ut på att plantera olika växtarter på samma mark, så att de tillsammans skapar ett mer komplext och motståndskraftigt jordbrukssystem.

De utnyttjar därför den förmåga som växter har att "påverka" varandra genom ekologiska interaktioner. Detta leder till en rad fördelar, och eftersom den enda ansträngningen från vår sida är att placera grannväxterna i rätt kombinationer, är det verkligen värt att prova, även med aromatiska växter.

Advertisement

1. Basilika och oregano

FASTILY (TALK), Thomas Then via Wikimedia Commons

Detta är medelhavsväxter som har liknande odlingsbehov, när det gäller exponering (sol, kanske skyddad endast under de varmaste timmarna på sommaren), jord (de är inte krävande, så länge jorden dräneras) och bevattning (aldrig för rikligt). Det gör det lätt att odla dem tillsammans och då lyckas oreganon fungera som en barriär mot basilikaparasiter och skadliga djur, framför allt bladlöss.

Advertisement

2. Persilja med salvia och gräslök

Needpix

Persilja går i verkligheten bra med allt och kan också spridas och växa även i sprickor på stenläggningar och väggar. Men om vi skulle vara tvungna att bestämma hur vi ska fylla en plantering eller en rabatt som innehåller den, så ger vi företräde åt salvia och gräslök. De är alla växter som utvecklas utan att överväldiga varandra. Den passar även bra med Timjan, rosmarin och lavendel.

Däremot bör mynta hållas isolerat, särskilt från persilja: det är som en ogräsaktig växt som lyckas kväva persiljan.

3. Lavendel med rosmarin och timjan

Lavendel och rosmarin, om man tittar noga, är väldigt lika när det gäller tillväxt, blomning och till och med krav på beskärning. Faktum är att vi ingriper på dem efter blomningen och skär bara den sista delen av kvistarna, utan att nå segmentet av stjälken, som blir träig mot basen, annars finns det risk att hela växten torkar ut. Och de är båda mycket kraftiga i tillväxt, när de placeras i fullt solsken i väldränerad jord. Det finns ingen risk att den ena övermannar den andra. Båda kan sedan planteras nära timjan.

De är också nyttiga växter att plantera i rabattens kanter där det finns växter som ofta drabbas av parasiter och skadliga djur: rosmarin och lavendel lyckas framför allt fungera som en avskräckande barriär.

Fördelarna med att sammanföra växter

  • Ökad biologisk mångfald: sammanförande av växter främjar närvaron av större variation av växtarter på samma plats, vilket skapar ett rikare och stabilare ekosystem, som också kan attrahera pollinerande och användbara insekter, det vill säga som också hjälper till att hålla parasiter under kontroll.
  • Jorden blir mer bördig: varje planta har olika rotsystem, som når olika djup, så var och en återvinner olika näringsämnen från jorden, som annars skulle gå förlorade.
  • Skydd mot parasiter och sjukdomar: vissa växter, som vi har sett, fungerar som repellerande medel mot vissa insekter, gnagare och till och med sjukdomar.

Det är verkligen värt att prova dessa kombinationer i den aromatiska örthörnan!

Advertisement