Hur isolerar man fuktiga innerväggar från mögel? Möjliga och effektiva lösningar

av Titti Carlberg

18 April 2024

Hur isolerar man fuktiga innerväggar från mögel? Möjliga och effektiva lösningar
Advertisement

Den höga luftfuktigheten i hemmet kan leda till att det utvecklas mögel på innerväggarna, med fula gula, gröna eller svarta fläckar men också med konsekvenser för vår hälsa.

Att isolera innerväggarna är därför av grundläggande betydelse för att undvika detta irriterande och skadliga besvär, men ofta kan möjliga gör-det-själv-lösningar visa sig vara ineffektiva i denna svåra uppgift.

Så hur kan vi effektivt isolera de inre väggarna från mögelbildning? Låt oss se på några möjliga lösningar.

Advertisement

Isoleringspaneler för korrekt skydd av innerväggar

Isoleringspaneler för korrekt skydd av innerväggar

Saucious/Reddit

Den idealiska lösningen för att isolera sitt hem från möjligheter är utan tvekan appliceringen av en extern termisk beläggning, som isolerar väggarna från plötsliga temperaturförändringar, garanterar upprätthållande av en behaglig temperatur under alla årstider och skyddar rummen från vinterns kyla och sommarens värme.

Om en appliceringen av en termisk beläggning är för dyr eller om problemet med kondens och mögel fortsätter att dyka upp på innerväggarna på grund av uppåtstigande fukt, är det istället tillrådligt att fortsätta med isoleringen av innerväggarna, vilket kan utföras med olika metoder, inklusive applicering av isoleringspaneler.

Bland de mest rekommenderade materialen för denna konstruktion är kork, som inte bara hindrar mögelspridning och stagnation av luftfuktighet, utan också för att minska temperaturförändringar och ljudisolerar mot oväsen både från in- och utsidan.

Isoleringspaneler kan appliceras exponerade eller i väggarnas tjocklek; den sistnämnda metoden kallas blåsning och bör utföras endast om det inte finns problem med kondens och fläckar på väggen och om man vill förhindra värmeförlust genom att förbättra värmesystemets energieffektivitet.

 

Advertisement

Andra medel mot fukt i innerväggarna

Andra medel mot fukt i innerväggarna

Vivid_Inspection_311/Reddit

Förutom isolering finns det flera förebyggande åtgärder för att undvika mögelbildning på innerväggarna:

  • termisk komfort: att säkerställa adekvat termisk komfort är viktigt inte bara för att känna sig välkommen och omhuldad i sina rum, utan det är också viktigt för att undvika fuktavlagringar och mögelutveckling på väggarna. Man måste också vara uppmärksam på den valda inomhustemperaturen, en överdrivet varm miljö gynnar bildandet av fukt, som samlas på väggarna när rummet svalnar. Håll en så konstant temperatur som möjligt för att förhindra plötsliga temperaturförändringar från att gynna utvecklingen av luftfuktighet, det kommer också att bidra till att förbättra effektiviteten i värmesystemet;
  • öppna fönster: vädra ut i rummen är ett självklart råd för att förebygga mögel, och det är alltid det viktigaste; frekvent luftväxling gynnar i själva verket att fuktig luft ersätts med frisk luft och av denna anledning är det av grundläggande betydelse att ofta öppna fönstren, även på vintern, under kortare perioder för att förhindra att bostaden kyls ner alltför mycket.

Hur förhindrar du fukt på innerväggarna i ditt hem?

Advertisement