Har du kallt hemma trots att värmeelementen är på? Troliga orsaker och sätt att lösa problemet

av Titti Carlberg

10 Januari 2024

Har du kallt hemma trots att värmeelementen är på? Troliga orsaker och sätt att lösa problemet
Advertisement

På vintern är vår enda önskan när vi återvänder hem att bostaden välkomnar oss i en varm och omslutande omfamning. Det händer dock ofta att det slutar med att vi huttrar av kyla trots att värmeelementen har stått på ett bra tag. Det finns olika anledningar till detta och det beror inte alltid på hur vi använder värmesystemet.

Faktum är att orsakerna till dålig uppvärmning i våra hem kan bero på strukturella defekter, men även i dessa fall kan vi ingripa för att åtgärda defekterna och förbättra situationen, om du inte vill ha elementen på maximal värme dygnets alla timmar.

Att hitta och åtgärda orsakerna till bristen på uppvärmning är väsentligt för att spara bränsleförbrukning och följaktligen minska på faktureringskostnaderna, men också för att minska på den förorenande påverkan på miljön.

Så vilka är de möjliga orsakerna till att ditt hem inte värms upp trots att värmeelementen är på och hur kan du lösa problemet? Vi förklarar det nedan.

Advertisement

Strukturella orsaker till att ditt hem inte värms upp

Strukturella orsaker till att ditt hem inte värms upp

Pexels

Om ditt värmesystem fungerar finns det två huvudorsaker till att bostaden inte värms upp:

  • Isolering är en grundläggande faktor för att upprätthålla tillräcklig värmekomfort i hemmet. Kontrollera dörrar och fönster för att se till att armaturerna inte släpper igenom drag, annars räcker det med att byta ut tätningarna. Genomför även en besiktningsrunda av eluttag, spiskåpor och kaminer, kanaler och luckor. Slutligen, försäkra dig om att det inte pågår några värmeförluster från väggar, tak och golv, särskilt om ditt hus är gammalt eller om det inte har utförts regelbundet underhåll i det; ett värmeisoleringsingrepp kan vara dyrt, men det kommer att få dig att känna dig mer bekväm i ditt hem och garantera dig stora besparingar på lång sikt;
  • Luftfuktigheten är också en avgörande faktor vid uppvärmningen av ens hem: denna parameter måste faktiskt ligga på mellan 40 till 60%, för detta ändamål är det nödvändigt att vädra rummen ofta och eventuellt använda ett avfuktningssystem. Överdriven luftfuktighet inuti huset kan kyla ner rummen och förhindra att de värms upp, samt försämra luftkvaliteten och uppmuntra spridning av mögel.

 

Advertisement

Problem med värmesystemet

Problem med värmesystemet

Sascha Kohlman/Flickr

Om din bostad är perfekt isolerat och dess luftfuktighetsprocent ligger inom rätt intervall, finns orsaken i värmesystemet:

  • kontrollera termostaten och se till att den är korrekt kalibrerad för att upptäcka rätt rumstemperatur och justera värmens på- och avstängning därefter;
  • kontrollera radiatorerna: om de inte värms upp kan de innehålla luftbubblor, då måste du öppna ventilen för att ventilera dem;
  • även radiatorernas placering är viktig: om de är placerade under fönstren eller mot en fuktig yttervägg kan de ha svårt att värma upp på grund av värmespridning, i det här fallet kan du minska problemet genom att installera en reflekterande panel på väggen bakom dem;
  • om pannan fungerar dåligt kan det orsaka en ofullständig uppvärmning av dina värmeelement och följaktligen av hela bostaden; kontrollera panntrycket, som bör ligga på mellan 1 och 2 bar; kontakta en tekniker om det är nödvändigt med en kontroll.

Om din bostad inte ens värms upp med dessa medel är det nog dags att fundera på ett alternativ.

Advertisement