Vad är "Hügelkultur"? Upptäck permakulturens "green secrets" som du inte kommer att klara dig utan

av Titti Carlberg

31 December 2023

Vad är "Hügelkultur"? Upptäck permakulturens "green secrets" som du inte kommer att klara dig utan
Advertisement

Hügelkultur är ett tyskt ord som indikerar en odlingsmetod som har utövats i århundraden i Tyskland och Östeuropa. Detta är ett speciellt sätt att förstå och utöva permakultur, vilket innebär att man skapar en sorts upphöjda rabattbäddar som förstärker odlingsytan, förbättrar jordens kvalitet och allt detta med material som annars skulle slängas. Med andra ord, eko-hållbar förvaltning av marken, för att undvika slöseri med resurser.

Men låt oss ta ett litet steg tillbaka. Bill Mollison och David Holmgren myntade ordet "permakultur" på 70-talet: ordet tydde på ett "permanent" jordbruk som med början från naturliga ekosystem skulle återskapa ett balanserat system för växt- och djurarter, som var autonomt, men också till nytta för människan.

Det är i denna riktning som Hügelkultur leder, en tradition som faktiskt är flera hundra år gammal. Låt oss se lite mer detaljerat på detta.

Advertisement

Vad är Hügelkultur?

Vad är Hügelkultur?

Working_Trouble_5444/Reddit

Att utöva Hügelkultur innebär att skapa en upphöjd rabattbädd som i slutändan ser ut som en stor jordhög, men som faktiskt är strukturerad i den. Man utgår från ruttna grenar och växtavfall.

Man väljer ett område, rengör det från allt som ligger på det, därefter skissar man en kontur, som kan ramas in med stenar eller trä, men också lämnas utan någonting. Sedan skapar man en bädd av torra grenar och bitar av växter: man kan lägga det direkt på marken eller tryckas ner i ett litet hål. Sakta med säkert skapas en hög med grenar (helst lite småruttna) och växtavfall, som tillexempel kvistar, löv och liknande.

Advertisement
parm00000/Reddit

parm00000/Reddit

Sedan är det dags att fylla på med kompost och jord innan man avslutar med att skapa det som ska likna en jordkulle. Vilket dock döljer en viktig hemlighet: faktum är att man tar det material som håller på att bli dåligt, så att det kan bli en kompost tillsammans med resten, skapa en hög med väldigt högkvalitativ jord, rik på näringsämnen och perfekt för all slags odling.

Detta är varför denna teknik används för att skap små men superproduktiva grönsaksträdgårdar, såväl som rabatter av blommande växter som är väldigt vackra att se på, om man nu föredrar "prydnads"metoden.

Högarna kan vara hur höga och breda som helst, valet är ditt, men i grunden måste man ta hänsyn till att du måste kunna kliva över och runt dem, så 1,5 till 2 meter höga brukar vara lagom. Det kan också finnas bitar av kartong(som inte är laminerat eller målat) i högen, klippt gräs och till och med gödsel eller frukt och grönsaksavfall från ditt kök.

Men kom ihåg att, eftersom allt detta material som täcks inuti sönderdelas och förvandlas till kompost, kommer också storleken på högen minska. En 2 meter hög kulle sjunker till bara en halv meter efter några år.

Dess utseende kommer därför att förändras och det är en av anledningarna till att vi föredrar att använda den här metoden till grönsaksodling snarare än att dekorera den med prydnadsväxter som slulle förändras efter tid.

Så här underhåller du Hügelkultur

Så här underhåller du Hügelkultur

laughinghammock/Reddit

Det bästa är att skapa den på hösten, för att ge den tid att sätta sig under vintern och vara redo att odlas på när våren kommer, men du kan också börja på vintern.

Högen behöver mycket vatten under första året, när träet i den ännu inte har smulats: i denna fas förbrukar nedbrytningen av träet kväve i jorden och stjäl det från växterna. Därför är den idealiska förstårsgrödan baljväxter, som själva producerar kväve.

Hügelkulturhögarna är som vattensvampar: ju större och ju rikare de är på material, desto mer vatten kommer de att kunna lagra, vilket minskar behovet av bevattning. Och, ju högre de är, desto lättare blir det att odla på dem. Även efter tid lagrar ruttnande trä fortfarande vatten, och även om det översta jordlagret verkar torrt, kommer det fortfarande att finnas mer och mer fukt under och på sidorna: detta är punkter som ska odlas med andra växter som har tunnare rötter!

Är du redo att starta ditt Hügelkulturprojekt?

Advertisement