Konstiga ljud i ditt hem? Var uppmärksam på dessa, de bör aldrig ignoreras

av Titti Carlberg

25 December 2023

Konstiga ljud i ditt hem? Var uppmärksam på dessa, de bör aldrig ignoreras
Advertisement

Det händer ibland att vi hör ovanliga ljud hemma, som visslingar, knarrande och gnissel. Vi betraktar i allmänhet dessa ljud som något normalt, karaktäristiskt för huset vi bor i och en del av dess säregenhet. Vi vänjer oss vid varje litet knarr och det slutar snabbt med att vi betraktar det som en integrerad del av våra dagar, och inser det först när vi inte hör dem längre.

Det finns dock några oljud som aldrig bör ignoreras utan som alltid bör uppmärksammas för att korrigera eventuella fel eller reparera skador innan de blir för allvarliga vilket tvingar oss till kostsamma reparationer. Vissa karakteristiska ljud kan faktiskt vara tecken på problem, något som behöver repareras och om man är uppmärksam kan man ingripa snabbt och laga skadorna. 

Så var uppmärksam nästa gång du hör oljud i ditt hem, känner du igen någon av de 6 vi har listat nedan bör du omedelbart ingripa.

Advertisement

1. Fönster

1. Fönster

wirestock/Freepik

Om dina fönster ger ifrån sig ovanliga visslande ljud kan orsaken vara skador på isoleringshöljena eller på silikonet som håller glaset mot ramen. Detta händer särskilt när armaturerna är gamla på grund av slitage över tid och atmosfäriska ämnen. Det räcker med att du byter ut det isolerande höljet eller silikonet för att få visslandet att upphöra på ett ögonblick. Men om visslingen kvarstår kan det beo på en felaktig installation av glaset på ramen.

Advertisement

2. Droppande eller vatten som rinner

2. Droppande eller vatten som rinner

pvproduction/Freepik

Om du hör ett droppande eller vatten som rinner så finns orsaken i vattenledningarna som kan vara skadade. I det här fallet är det viktigt att du inte ignorerar olägenheten utan omedelbart ringer efter en rörmokare för att åtgärda skadan, på så sätt undviker du en stor skada på husets struktur.

3. Surrande i hushållsapparater

3. Surrande i hushållsapparater

Freepik

Ett surrande i en vitvara kan bero på att apparaten fungerar dåligt, men om du istället hör dunsar eller oljudet från ett föremål som slår kan det finnas främmande föremål som har fastnat i en fläkt eller, som i fallet med en diskmaskin, ett redskap eller ett föremål som har fastnat i dräneringspumpen.

4. Överhettning eller tickande i varmvattenberedaren

4. Överhettning eller tickande i varmvattenberedaren

Dry Pot/Wikimedia Commons

Om din varmvattenberedare eller ditt värmesystem överhettas eller du hör ett tickande ljud från dem har du förmodligen att göra med en sedimentuppbyggnad på botten. En annan möjlig orsak kan också vara behovet att byta ut apparatens ventil eller fjäder. I vilket fall som helst måste du omedelbart tillkalla en tekniker som kan reparera skadan.

5. Poppande eller skramlande ljud från radiatorerna

5. Poppande eller skramlande ljud från radiatorerna

sunfischtommy/Wikimedia Commons

Om dina radiatorer ger ifrån sig ovanliga ljud när du sätter på dem kan problemet vara förekomsten av luftbubblor i dem, och i det fallet måste du öppna avluftningsventilen för att släppa ut luften tills vattnet rinner regelbundet från ventilen. En annan möjlig orsak kan vara närvaron av sediment i elementet och i detta fall kan det vara nödvändigt att låta en tekniker rengöra systemet.

Advertisement

6. Surrande från taklampan

6. Surrande från taklampan

Marco Verch Professional Photographer/Flickr

Om du hör ett surr från lamporna eller strömbrytaren kan orsaken bero på en felaktig installation av lamporna. Kontrollera att de alla är korrekt ditsatta och att strömmen är tillräcklig.

7. Visslingar från gasspisen

7. Visslingar från gasspisen

Marco Verch Professional photographer/Flickr

Ett oljud som absolut inte får underskattas är ljudet av visslingar från gasapparater, vilket kan orsaka allvarliga skador på bostäder. Undvik att röra eller trycka på lampknappar och elektriska apparater i allmänhet utan gå omedelbart ut från ditt hem för att ringa efter professionell hjälp. Om ljudet kommer från en köksapparat kommer du sannolikt känna en karakteristisk brännande lukt av något som smälter.

Nu kommer du säkert ägna mer uppmärksamhet åt alla ovanliga ljud i ditt hem

Advertisement